Verzoeken om ondersteuning van projecten door de Stichting moeten gemotiveerd en voorzien van een omschrijving van het onderzoek alsmede een curriculum vitae van de onderzoekers worden ingediend bij: 

Maarten Kappelle Stichting
T.a.v. prof. mr. H.M. Kappelle (secretaris)
Laan van Leeuwesteijn 25
2271 HH Voorburg.
De Stichting streeft er naar om gerichte en directe ondersteuning te verlenen aan kleinschalige projecten. De projecten dienen niet elders te worden ondersteund en dienen te zijn gericht op algemeen toepasbare resultaten.