Blue Flower

De Maarten Kappelle Stichting bevordert en steunt medisch onderzoek bij kinderen.

De Maarten Kappelle Stichting is opgericht op 8 maart 2000 en heeft als doelstelling het bevorderen en ondersteunen van medisch onderzoek bij kinderen en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Het bestuur wordt gevormd door

  • dr. Eric van Bommel, internist-nefroloog Albert Schweitzer Ziekenhuis  Dordrecht (voorzitter)
  • drs. Martijn Vogelzang, Director Global Licensing, SABIC (penningmeester)
  • prof. mr. Herman Kappelle, directeur Aegon Adfis, hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht Vrije Universiteit Amsterdam (secretaris)

De Stichting streeft er naar om gerichte en directe ondersteuning te verlenen aan kleinschalige projecten. De projecten dienen niet elders te worden ondersteund en dienen te zijn gericht op algemeen toepasbare resultaten. Subsidiëring van individuele belangen is er niet bij. De bestuursleden verrichten hun werk geheel belangeloos. 

De Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder nummer 8109.12.740.

De voorzitter organiseert op 2 juni 2018 een informatiemiddag over zijn specialisme Retroperitoneale Fibrose (RPF) voor patiënten en hun naasten. Meer informatie via https://www.asz.nl/nieuws/agenda/2018/6/23313/